MME a legální provozování televizních kanálů

Posláním Media Management Europe je propagovat právní znalosti o provozování televizních kanálů v kontextu platných zákonů a chránit autorská práva televizních vysílatelů. Autorský zákon jasně určuje, že k provozování vysílání televizních kanálů pro komerční použití (v ubytovacích zařízeních, restauracích atd.) je nutný souhlas televizních vysílatelů. Jedním z opatření přijatých k realizaci poslání je kontakt s majitely hotelů s cílem legalizace provozování vysílání televizních kanálů nebo jejich úplného vyřazení z televizní sítě.

Přečtěte si více v časopise Gastro&Hotel: gastroahotel.cz/legalni-provozovani-televiznich-kanalu/