Politika ochrany soukromí

Část I – Obecná ustanovení


§ 1

Správce

1. 1. Správcem vašich osobních údajů je Media Management Europe sp. z o.o. sp. k. se sídlem ul. 11. listopadu 4/3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polská republika, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeným okresním soudem pro hl. m. Varšava ve Varšavě, XIV. obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000805479, DIČ: PL5291827935.V další části Zásad ochrany osobních údajů píšeme o sobě první osobě nebo se definujeme jako „Administrátor”.

2. Můžete nás kontaktovat:

a. dopisem: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

b. e-mailem: info@mm-eu.tv

§ 2

Pojmy použité v zásadách ochrany osobních údajů

Pokud si později v našich zásadách ochrany osobních údajů všimnete některého z následujících velkých písmen, měli byste jim rozumět v souladu s následujícími definicemi:

a. „Web” – web umístěný na www.mm-eu.tv a jeho podstránkách, www.mm-eu.tv oraz jej podstrony,
b. „Zásady” – znamenají tento dokument, tj. zásady ochrany osobních údajů, které čtete,
c. „GDPR“ – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES. Text GDPR najdete zde. tutaj.

§ 3

Bezpečnost osobních údajů

Zpracováváme veškeré osobní údaje, které poskytnete na webových stránkách nebo které o vás shromažďujeme, když používáme web jako správce v souladu s GDPR.

§ 4

Vaše práva týkající se osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme proto:
a. máte právo na přístup k vašim osobním údajům,
b. můžete je požádat o opravu,
c. můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud to GDPR umožňuje,
d. máte právo omezit zpracování na rozsah uvedený v GDPR.

2. Ve druhé části Zásady najdete informace o dalších právech. U některých formulářů budete mít další možnosti.
3. Chcete uplatnit svá práva nebo se o nich dozvědět více? Kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje naleznete v § 1 odst. 1 písm. 2 Zásady.

§ 5

Právo vznést namítku proti zpracování osobních ůdajů

1. Poté, co nám poskytnete své osobní údaje, můžete uplatnit své právo na námitku. Při zpracování vašich osobních údajů je máte ve dvou situacích:
a. pro účely přímého marketingu – nemusíte tuto námitku odůvodňovat;
b. na základě našich dalších oprávněných zajmu – taková námitka vyžaduje zdůvodnění vaší konkrétní situace. Řekněte nám, proč bychom neměli zpracovávat vaše data.

2. Chcete uplatnit své právo na námitku? Kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje naleznete v § 1 odst. 1 písm. 2 Zásady.

§ 6

Podání stížnosti u orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

§ 7

Otázky k zásadám a místo zveřejnění

1. Máte-li dotazy ohledně těchto zásad, dejte nám vědět.
2. Zásady naleznete na www.mm-eu.tv/cs/politika-ochrany-soukromi a v naší kanceláři.

Část II – informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v jednotlivých formách a při kontaktu s nami

§ 8

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu / telefonu

Používáte-li tyto možnosti na našem webu, věnujte pozornost následujícímu:

a. Proč potřebujeme vaše data, tj. za jakým účelem je zpracováváme?
Za účelem zodpovězení vaší zprávy a vyřešení Vámi předloženého dotazu, jakož i pro marketingové účely spočívající v řízení požadavků na souhlas s řízením marketingové komunikace e-mailem nebo formou telefonních hovorů.

b. Jaká jsou vaše práva?
Popsali jsme je v § 4 a 5 Politiky.

c. Musíte nám poskytnout vaše údaje?
To je dobrovolné. Bez uvedení vašich kontaktních údajů nebudeme schopni vyřešit váš dotaz.

d. Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?
Článek 6, odst. 1, písm. f GDPR, tj. náš legitimní zájem.

e. Jaký je náš legitimní zájem?
Řešení záležitosti, kterou jste předložili, reagování na váš dotaz, jakož i provádění našich marketingových aktivit uvedených v bodě a.

f. Komu předáme vaše data?
1) Dodavatelé nástrojů pro analýzu provozu na Webu,
2) Poskytovatelé nástrojů pro provádění marketingových aktivit,
3) Subjekty, které pro nás hostují (ukládají) web nebo osobní údaje,
4) Kurýři, pošta.

g. Jak dlouho vaše data zpracujeme?
Po dobu trvání našich marketingových aktivit, nebo dokud neodvoláte souhlas s dalším zpracováním údajů pro marketingové účely nebo zrušením souhlasu s odesíláním zpráv na vaši e-mailovou adresu. Zrušení vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.

h. Převedeme vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?
Ano. Spojeným státům na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 12.07.2016 o zavedení štítu na ochranu soukromí. Údaje předáme subjektům certifikovaným podle tohoto rozhodnutí, které je zavazuje k řádnému zabezpečení osobních údajů. Údaje mohou být přenášeny mimo EHP také na základě smluv obsahujících standardní smluvní doložky.

Část III – informace o cookies

§ 9

Co jsou cookies a proč je používáme

1. Web používá cookies, tj. malé textové informace uložené ve vašem koncovém zařízení (např. počítač, tablet, smartphone). Cookies mohou být přečteny webovým serverem. Chcete se dozvědět více o cookies? Podívejte se na Wikipedii.
2. Ukládáme cookies do vašeho počítače, telefonu nebo tabletu a poté získáváme přístup k informacím, které obsahují, za účelem:
a. marketingu spočívajícího ve shromažďování informací o tom, jaké činnosti jste na webové stránce podnikli; díky tomu přizpůsobujeme jeho obsah vašim zájmům a potřebám, například pro vás vytváříme přizpůsobený obsah; porovnáváme také reklamy zobrazené na jiných webech s tím, co jste viděli na našem webu,
b. statistické údaje, pro účely počítání provozovaných návštěv webu,
c. analytické údaje, zejména nám umožní analyzovat způsob, jakým používáte web.

§ 10

Druhy cookies

Web obsahuje několik typů souborů cookie:
a. relační, které zůstávají v paměti webového prohlížeče, dokud se nevypnou,
b. trvalé, které zůstávají v paměti webového prohlížeče, dokud je neodstraníte,
c. externí, pocházejí od dodavatelů analytických nástrojů na našem webu.

§ 11

Jak odstranit cookies

1. Webový prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby se zabránilo ukládání souborů cookies v počítači, telefonu nebo tabletu.
2. Soubory cookies můžete odstranit poté, co byly uloženy námi. K tomuto účelu můžete použít: příslušné funkce webového prohlížeče, programy používané pro tento účel nebo vhodné nástroje dostupné ve vašem operačním systému.
3. Pod těmito odkazy naleznete informace o tom, jak smazat cookies v nejpopulárnějších webových prohlížečích:
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek,
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/,
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer,
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

§ 12

Dopad změny nastavení prohlížeče na používání webu

Změna konfigurace webového prohlížeče na konfiguraci, která zabraňuje nebo omezuje ukládání cookies, může omezit funkčnost Webu. Odstranění souborů cookies při poskytování služby může mít podobné účinky. To znamená, že některé z našich služeb nebudou dostupné bez cookies.

§ 13

Externí soubory cookies

1. Cookies umístěné na vašem počítači, telefonu nebo tabletu mohou pocházet od jiných poskytovatelů služeb.
2. KPoužíváme služby: Google Analytics, poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tyto služby nám pomáhají analyzovat provoz na webových stránkách. Na jejich základě získáváme statistiky ukazující, jak vy a ostatní uživatelé používají web.
3. Google Analytics můžete zablokovat. Chcete-li to provést, nainstalujte tento doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc. k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 14

Přenos údajů mimo EHP

1. V souvislosti s používáním souborů cookies od externích subjektů uvedených v § 14 Zásad budou vaše data přenášena mimo EHP.
2. Vaše data budou převedena do Spojených států na základě výkonného rozhodnutí Evropské komise ze dne 12.07.2016 o zavedení štítu na ochranu soukromí. Údaje předáme subjektům certifikovaným podle tohoto rozhodnutí, které je zavazuje k řádnému zabezpečení osobních údajů. Údaje mohou být přenášeny mimo EHP také na základě smluv obsahujících standardní smluvní doložky.

§ 15

Profilování

1. Na základě informací o vás shromážděných souborech cookies může být vytvořen váš profil uživatele stránky a to na základě osobních faktorů, které s vámi souvisí, jako jsou preference nebo zájmy.
2. Na základě vašeho profilu získaného v důsledku používání analytických nástrojů nebudeme proti vám automatizovat rozhodnutí, která by na vás měla právní účinky nebo by vás podobně ovlivnila.