“Broadcaster Antipiracy Conference”

Dne 17. ledna 2023 MME zorganizovala a hostila v hotelu Marriott Prague konferenci “Broadcaster Antipiracy Conference”, které se zúčastnili právní a distribuční zástupci televizních vysílatelů: Al Jazeera Media Network, BBC Studios Distribution Limited, Corint Media GbmH, Corporación Radio Televisión Española, EBU Cable Coordination/ARD Germany, Rai Com S.p.A., RTL International GbmH, TV 5 Monde S.A., Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Turner Broadcasting System Europe Limited.

Účastníci diskutovali o aktuální situaci na územích, kde MME působí, a EU jako celku. Přítomní pozitivně ocenili aktivity MME k zajištění ochrany jejich autorských práv a zavázali se dále podporovat MME v jejích aktivitách v boji proti pirátství tv signálů (vysílání bez řádné licenční smlouvy) v hotelech a dalších zařízeních poskytujících krátkodobé i dlouhodobé ubytování, v barech, restauracích a na dalších podobných typech veřejných míst.