“Broadcaster Antipiracy Conference”

W dniu 17 stycznia 2023 r. w Hotelu Marriott w Pradze odbyła się konferencja “Broadcaster Antipiracy Conference”, zorganizowana i poprowadzona przez MME. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele działów prawnych i dystrybucji nadawców telewizyjnych: Al Jazeera Media Network, BBC Studios Distribution Limited, Corint Media GbmH, Corporación Radio Televisión Española, EBU Cable Coordination/ARD Germany, Rai Com S.p.A., RTL International GbmH, TV 5 Monde S.A., Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Turner Broadcasting System Europe Limited.

Uczestnicy omówili obecną sytuację na terytoriach, na których działa MME, jak również ogólnie w UE. Słuchacze pozytywnie ocenili działania MME na rzecz ochrony swoich praw autorskich oraz zobowiązali się do dalszego wspierania MME w działaniach na rzecz walki z piractwem sygnałów telewizyjnych (reemisją bez odpowiedniej umowy licencyjnej) w hotelach i innych obiektach zapewniających krótko i długoterminowe zakwaterowanie, barach, restauracjach i innych tego typu miejscach publicznych.