TVP 3

TVP 3_330x182
TVP3 informuje o wydarzeniach w poszczególnych regionach Polski.
W ofercie znajdują się programy publicystyczne, informacyjne, reportaże, programy interwencyjne i filmy dokumentalne. Główne pozycje to „Głos Regionów”, „Echa Dnia”.
Na Antenie emitowane jest pasmo ogólnopolskie (pasmo wspólne) oraz pasma własne 16 oddziałów terenowych.
Każdy z oddziałów przygotowuje swoje programy informacyjne, publicystyczne i społeczne. TVP3 to także oferta rozrywkowa: „Piosenka dla Ciebie” oraz „Cafe Piosenka”.