Zapadł przełomowy wyrok dla VG Media w sprawie przeciwko hiszpańskiej sieci hotelowej „Sol Melia”

VG Media, organizacja zbiorowego zarządzania, która reprezentuje ponad 70 kanałów telewizyjnych niemieckich i zagranicznych uzyskała korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego Hiszpanii (Tribunal Supremo) w sprawie przeciwko sieci hoteli „Sol Melia”.

Orzeczenie dotyczyło obowiązku uzyskania licencji przez hotele na reemisję sygnału kanałów w pokojach hotelowych.

W ostatecznym wyroku stwierdzono, że:

• sieć hotelowa narusza prawa nadawców telewizyjnych reprezentowanych przez VG Media reemitując sygnał kanałów w swoich hotelach

• sieć hotelowa nie jest uprawniona do kontynuowania reemisji sygnału kanałów bez ważnej licencji

• Sol Melia jest zobowiązana do zapłaty rekompensaty za użytkowanie sygnału kanałów od 2004 roku

Wyrok ten będzie miał wpływ na hotele we wszystkich krajach członkowskich UE, ponieważ reemisja drogą kablową unormowana jest prawem Unii Europejskiej.